Xunta e concellos colaborarán para a mellora da conectividade e a dotación de recursos tecnolóxicos no eido educativo

Á proposta da Consellería de Educación e no marco da xuntanza da CECOP, chegouse a un principio de acordo a través do cal a Administración Autonómica atenderá con prioridade ao alumnado de ESO, Bacharelato e FP; mentres que as administracións locais centraranse no alumnado de Infantil e Primaria

A Xunta de Galicia, -a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)-, a FEGAMP e os concellos de Galicia que o consideren, establecerán unha liña de colaboración para a mellora da conectividade e a dotación de recursos tecnolóxicos ao alumnado do ensino non universitario. O obxectivo deste principio de acordo que publica o Diario Oficial de Galicia -á proposta do departamento de Educación do Goberno galego no marco da última reunión da CECOP- é aproveitar as sinerxías, evitar solapamentos entre administracións e acadar a máxima cobertura do servizo no ámbito da atención educativa.

No acordo establécese que, por razóns de competencia, o Goberno galego atenderá con prioridade ao alumnado de ESO, Bacharelato e FP, de acordo cos criterios de promoción e titulación. Pola súa banda, os concellos interesados en colaborar no préstamo e reparto de equipamento e conectividade de propiedade municipal daralle prioridade ao alumnado das etapas de Infantil e Primaria, de acordo coa Lei Orgánica de Educación e da normativa en materia de Réxime Local.

A maiores, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Amtega traballarán coa Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) nun protocolo para a creación dunha base de datos de equipamentos única con destino ao alumando non universitario, que identifique os beneficiarios e evite eventuais solapamentos nas entregas do material. Trátase tamén de actuar baixo o principio de subsidiariedade administrativa de xeito que os equipamentos locais se circunscriban principalmente a atender as demandas nas etapas de Infantil e Primaria, mentres que a Xunta de Galicia lle da prioridade a ESO, Bacharelato e FP.

Finalmente, no que atinxe á recollida ou distribución de material non informático, estableceuse que os centros educativos poderán solicitar, se fose preciso, a colaboración dos servizos de Protección Civil ou da Policía Local, para efectuar ditas entregas.

A día de hoxe a Xunta de Galicia está a poñer a disposición das familias 2.750 kits informáticos compostos por portátiles e conexión gratuíta a internet destinados ás familias con menos recursos que teñen escolarizados aos seus fillos en centros públicos, co fin de garantir o seguimento da actividade educativa a todos aqueles alumnos que non dispoñen de posiblidades de conexión. Trátase de recursos tecnolóxicos implementados a maiores dos que durante o curso xa chegaban a 27.000 alumnos que xa contan con portátiles é acceso á rede a través do E-Dixgal.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48606/xunta-concellos-colaboraran-para-mellora-conectividade-dotacion-recursos-tecnoloxicos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *