Os recursos asistenciais do Sergas na atención ao COVID-19 superan os mínimos establecidos polo Goberno central

O Plan de continxencia prevé distintas fases de ocupación na rede convencional, privada e extrahospitalaria

O Servizo Galego de Saúde elaborou o seu propio plan de continxencia ante a pandemia do COVID-19. A previsión de recursos asistenciais e capacidade de asistencia hospitalaria que se contempla prevé unha capacidade asistencia hospitalaria en distintas fases para poder chegar a dispor de 10.313 camas de hospitalización convencional para atención a enfermos de COVID-19 (38,2 camas por 10.000 habitantes), e 689 camas de coidados críticos (2,55 camas de coidados críticos por 10.000 habitantes). Do total de camas de hospitalización convencional para COVID-19, 8.149 correspóndense coa rede de centros públicos do Sergas, 906 da rede de centros privados e 1.258 cunha expansión hospitalaria que se podería activar en 5 días. Da capacidade para críticos, o plan contempla 554 camas na rede pública e 135 nos centros privados.

Por tanto, os recursos asistenciais hospitalarios son superiores aos mínimos establecidos na Orden SND/387/2020, de 3 de maio, pola que se regula o proceso de cogobernanza coas comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla para a transición a unha nova normalidade.

Capacidade asistencial hospitalariaHorquilla que establece o Ministeiro de Sanidade Orden 387/2020Capacidade de asistencia hospitalaria do Servizo Galego de Saúde
N.º camas coidados intensivos1,5-2 por 10.000 habitantes2,55 camas de coidados críticos por 10.000 habitantes
N.º de camas para enfermos agudos37-40 camas por 10.000 habitantes38,2 camas de hospitalización convencional por 10.000 habitantes

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48722/recursos-asistenciais-sergas-atencion-covid-19-superan-minimos-establecidos-polo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *