Convocatoria de subvencions da Diputación Provincial da Coruña

 • Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes
 • Referencia: FO206/2020
 • Denominación: Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2020
 • Url: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/01/31/2020_0000000671.html
 • Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes
 • Referencia: FO221/2020
 • Denominación: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2020
 • Url: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/01/31/2020_0000000674.html
 • Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego
 • Referencia: FO027A
 • Denominación: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras e mariscadores da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2020
 • Url: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/01/31/2020_0000000677.html

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *