Consulta pública previa a elaboración do novo Regulamento municipal de Participación Cidadá e borrador proposto.

De conformidade co previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPAC), co obxectivo de mellorar a participación da cidadanía no procedemento de elaboración de normas, e con carácter previo á elaboración do proxecto da norma, debe efectuarse unha consulta pública a través da páxina web municipal, na que se recollerá a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma sobre:

  • Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
  • A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
  • Os obxectivos da norma.
  • As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

En cumprimento do anterior, sométese a consulta pública previa a elaboración do borrador do Regulamento municipal de Participación Cidadá, coas características que se detallan a continuación:

  • Prazo: durante 15 días hábiles, desde o día 6 ao 24 de outubro de 2020, ambos os dous días incluídos.
  • Forma de participación: a través da dirección electrónica participacioncidada@culleredo.es, facendo constar no asunto “Consulta previa borrador de Regulamento municipal de Participación Cidadá”.

Poderán presentarse opinións e suxestións acerca dos puntos relacionados no precitado artigo 133 LPAC.


Co obxecto de facilitar a participación na consulta pública, ofrécese a seguinte información sobre o proxecto normativo:

Antecedentes da norma: Regulamento orgánico de Participación Cidadá do Concello de Culleredo (BOP n.º 29, de 4 de febreiro de 2008).

Problemas que se pretenden solucionar coa nova norma:

1. Regular as distintas formas de participación cidadá, tanto telemáticas como presenciais.
2. Ter un texto que contribúa a consolidar unha cultura reforzada de consulta e diálogo que facilite a convivencia, a solidariedade, a tolerancia, a responsabilidade cidadá e os valores éticos, humanos e democráticos, reforzando o desenvolvemento humano e a preocupación polo ben común.


Necesidade e oportunidade da súa aprobación: Esta actuación responde á necesidade de revisión constante das ordenanzas municipais, para dar cumprimento aos principios de modernización dos procedementos e mellora dos servizos que se ofrecen á cidadanía.

http://www.culleredo.es/node/7187

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *