Culleredo destina 90.000 euros a subvenciones para deportistas

Son dos líneas de actuación para promocionar el deporte

El Concello de Culleredo ha convocado una línea de subvenciones para deportistas de la localidad dotada con 90.000 euros. Con estas ayudas se pretende promover del deporte en el ámbito estatal y la promoción del deporte en los ámbitos local, provincial y autonómico.

La cuantía de la subvención por persona será como máximo del 100 % del coste total del servicio, programa, proyectos o actividades objeto de la subvención. Se incluyen como subvencionables los gastos de amortización de bienes inmuebles, equipos informáticos, los gastos de asesoría jurídica o notariales, productos para la prevención de la pandemia provocada por el covid o gastos derivados de limpiezas extraordinarias y desinfecciones de los locales en los que se realizan las actividades de las entidades, gastos necesarios para el arranque y puesta en marcha de equipos e instalaciones parados durante el cese de la actividad durante el estado de alarma, gastos extraordinarios de personal o gasto de Internet son parte de las partidas que cubre esta línea de ayudas.

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro Municipal o en cualquiera de los registros públicos previstos en la normativa. También puede hacerse efectivas a través de la sede electrónica del Concello de Culleredo. El plazo para presentarlas será de un mes a partir del 31 de agosto.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/culleredo/2021/08/31/culleredo-destina-90000-euros-subvenciones-deportistas/00031630425039277566480.htm

El PP denuncia que el retraso de las ayudas “ahoga” a los clubes deportivos

El PP de Culleredo denuncia que el atraso en el pago de las ayudas durante los últimos tres años “ahoga a los clubes deportivos”. Su portavoz, Izaskun García, afirma que varias agrupaciones “tienen serias dificultades para poder inscribirse en torneos”. El Gobierno local sostiene que redacta las bases que permitan a los clubes sufragar el 100% de los gastos de organización.

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2021/06/20/pp-denuncia-retraso-ayudas-ahoga-53957787.html

Culleredo, Oleiros y Bergondo son los municipios con mayores tasas de empresas en ERTE

Los municipios de Culleredo, Oleiros y Bergondo son los que más porcentaje de unidades empleadoras con al menos un trabajador en ERTE tienen en la comarca coruñesa, situándose también por encima de los ayuntamientos de la comarca de Betanzos.

Así lo deja ver una de las últimas estadísticas que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el marco de la pandemia del coronavirus y que refleja que, al cierre del primer trimestre de este mismo año, Culleredo contaba con un 16,44% de empresas en esta situación, Oleiros un 16,43%, mientras que Bergondo se encuentra muy por encima, con el 22,35%.

El resto de las dos comarcas se encuentran por debajo de estos valores, siendo la ciudad de A Coruña la única que se acerca a ellos, con un 15,6% de unidades empleadoras con, como mínimo, uno de sus trabajadores en ERTE.

En el otro lado de la moneda, el INE refleja que ayuntamientos como Oza-Cesuras o Abegondo marcan los mínimos, con 2,94% y un 5,71%, respectivamente.

Entre medias se sitúan el resto de municipios, como Arteixo (12,8%), Sada (10,76%), Cambre (14,4%), Betanzos (12,89%), Carral (12,74%), Curtis (12,28%) o Aranga (13,21%).


Hace un año


La situación hace un año, cuando dio comienzo esta crisis era un tanto diferente. Culleredo estaba también entre las tres localidades con una mayor tasa de ERTE (25,82%), pero sus seguidores eran otros: A Coruña (23,63%) y Cambre (23,06%).

Los mínimos, no obstante, eran los mismos que ahora, ya que Oza-Cesuras contaba con una tasa del 7,69% y Abegondo con 6,73%).

Pero en aquel momento eran muchos los municipios que superaban una quinta parte de empresas con expedientes temporales: Arteixo (21,09%), Oleiros (22,57%), Sada (20,05%), Bergondo (22,66%), Aranga (22,41%) y Paderne (20,93%).

https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2942464/

Se nos tiramos os trastos co servizo do lixo, a área metropolitana sería unha guerra total

Hai uns compromisos, bens, cartos no banco, persoal, sobre todo… Ten tan dificilísima solución que hoxe en día pensar que se vai desfacer o Consorcio me parece unha utopía

Que consecuencias económicas terá a saída de Culleredo?

Eu a solicitude de abandonar o Consorcio As Mariñas non a vin. Ademais, iso leva un ano, hai que solicitalo cun ano de antelación. E hai máis concellos que están facendo o mesmo, xa hai meses levan estudando a posibilidade de facelo solos, os máis grandes. Menos Oleiros.

Por que o resto si e Oleiros non?

Porque Oleiros quere o Consorcio para el. O Consorcio é unha agrupación voluntaria de municipios e debe ser de todos. Por moito que digan as leis ou interpretar as leis, o Consorcio é de todos, voluntario e democrático. Eu intentei e intentamos todos desde 2013 facer a mancomunidade de municipios para non ter que estar cinguidos ao que dicía Madrid con respecto aos consorcios, pero non foi posible, sempre houbo un concello que nunca quixo e puxo moitas chinas no camiño.

Por que as pon?

Non o sei. Iso a quen lle tes que preguntar probablemente sexa ao Concello de Oleiros. Denunciou a todo o mundo. Evidentemente, non é unha maneira de relacionarse. Temos que recoñecer o fracaso co Concello de Oleiros. Non fomos capaces. Non lle interesaba a mancomunidade ou poñía condicións que non lle aceptábamos os demais. Non é un problema de que Culleredo se queira ir, hai máis concellos. A min dáme a impresión de que o Consorcio, dada a situación, ten complicada a súa continuidade. Eu encantado de que puidéramos continuar mancomunados pero as relacións son as que son, os intereses partidistas son os que son e cada un lexitimamente ten todo o dereito do mundo a facer valer o seu partido, pero é unha asociación voluntaria de municipios e polo tanto deberíamos respectarnos todos e aceptar o que di a maioría.

Adoitaba ser así.

Durante moitos anos, sempre se fixo todo por consenso. Se algún nalgunhas ocasións, o Concello de Oleiros, fai anos, non quería votar a favor, deixábase sobre a mesa. Sempre era o mesmo, que conste. Chegou un momento en que as relacións se tensaron tanto… creo que son públicas e notorias as diferencias que hai entre algúns alcaldes do Consorcio. Haberá que buscar unha solución, tan pronto como algún concello solicite a separación convocarei un pleno e volverei dicir ao resto que que queren facer. Hai algún que nin si nin non nin todo o contrario.

Que posibles solucións hai se se desfai o Consorcio?

Hai xente que fala da área metropolitana, de entelequias que xa se falaron antes das eleccións municipais. É por dicir algo. Se non somos capaces de poñernos dacordo para un servizo que estaba establecido e funcionando e xeramos nós mesmos os problemas para un servizo solo, imaxínate poñese dacordo para unha área metropolitana, que é unha lei, que depende do Parlamento, da Xunta… É un engañabobos estar pensando que efectivamente imos crear unha área metropolitana Pensar iso a día de hoxe é tomarlle o pelo a todo o mundo. Non fai falta ser moi listo para darse conta de que é unha barbaridade. “Quero unha área metropolitana”: Anda, home, vai tomar polo saco! Estámonos tirando os trastos todos os días co servizo de lixo… Sería unha guerra total. Ata agora eramos un modelo a nivel estatal de consenso, e agora somos pequenos reinos de taifas e cada un anda ao seu menos eu que ando ao meu. Posibilidades? Conforme están as cousas é moi complicado. Eu no próximo pleno ou xuntanza vouno poñer enriba da mesa: “Señores, o que non podemos é estar así. Porque damos un espectáculo aberrante de cara á opinión pública e por interese xeral”. Aquí xa empeza a haber máis interses patidarios e particulares que o interese xeral. Nas democracias, e isto non é unha ditadura, non é un país totalitario, hai que aceptar o que democraticamente se di.

A democracia é respectar á maioría, pero tamén a lei, como reivindica o alcalde de Oleiros.

Aínda que Oleiros tivera razón, que se a ten xa lla darán, os demais non queremos, por iso queriamos montar unha mancomunidade. Non queremos adscribirnos e depender de ningún concello, nin de Oleiros nin doutro, non queremos. E mira que eu sempre tiven unha excelente relación persoal co alcalde de Oleiros. Pero non é una maneira moi boa demanter esa relación que se che presente unha denuncia polo penal. Espero que se arquive canto antes a denuncia e despois eu hei de tomar as medidas que anunciei.

Cales?

Díxeno a principios de ano.

Deixar o cargo?

Evidentemente. E máis concellos dixeron que, en canto se arquivara, íanse e deixaban todo.

As consecuencias económicas cales son?

É un problema porque hai un contrato en vigor, persoal, compromisos que a ver como pensan resolvelos. Eu sempre quixen manter o Consorcio enteiro, sempre, e sigo pensando o mesmo, pero eu non son Dios, oxalá fora Dios e puidera convencer a algunhas persoas que nin si nin non nin todo o contrario. Os intereses partidarios políticos dunha organización política parécenme moi ben, pero neste caso non poden primar por riba do interese xeral. Non me estraña que Culleredo queira marcharse, non me extraña.

No se arranxaría isto se se fixera a mancomunidade sen Oleiros, como se chegou a considerar?

Non era posible porque había algún concello que sen Oleiros non quería mancomunarse, como o caso de Sada. As razóns son bastante evidentes. Sada non quixo, naquel momento o de Carral si quería, pero o de Sada non, e non era cuestión de montalo entre seis. Consideráronse todas as solucións posibles, pero se non se quere aceptar o que di a maioría, é imposible. Iso é una opinión de todos os alcaldes, chantaxes non os queriamos. Se non quere Oleiros non podemos facer nada. Podíamos montalo sen el pero volvemos á mesma. Tensouse tanto a corda… a presidencia do Consorcio elíxese democraticamente e polo tanto non se pode dicir “pois eu quero ser porque quero ser”. Por certo que non é unha perita en dulce, non está remunerada nin sequera a asistencia. É dicir, nada. E aínda encima cunha denuncia polo penal. Eu sempre o fixen co animo de buscar o interese xeral.

A agrupación de municipios actual dámola por morta, entón?

Eu nunca din por morto nada.

Se tivera que apostar a que vai pasar, que diría?

É complicado porque unha cousa é a vontade… Probablemente nestes momentos, salvo algúns concellos, como Bergondo e Betanzos, que seguen tendo unha vontade de mancomunar servizos, e Abegondo… se hai xente que non quere é imposible. Aquí cada concello ten autonomía para participar ou non, pero non por imposición. E aínda que haxa que respectar a lei, se non nos gusta o que hai, teremos que cambialo. Foi evidente na asemblea que fixemos na Universidade, todos votamos a favor menos unha organización política, que non.

Non me di a aposta. Vaise desfacer todo?

A miña aposta é que volvamos outra vez ao consenso e cheguemos a un consenso entre todos.

Pero iso é posible?

A día de hoxe, non creo.

Enton cal é a aposta? Non o soño, a aposta.

Non o sei. O problema ten tan difícil solución… Porque hai uns compromisos, bens, cartos nos bancos, persoal sobre todo, que iso… xogar coa xente a min paréceme unha tomadura de pelo. Hai xente que está traballando na concesión en nos servizos administrativos. Que vai pasar con esa xente, quen se vai encargar dela, como se vai repartir? Ten tan dificilísima solución que a min pensar a día de hoxe que se vai desfacer me parece unha utopía. Ten prácticamente imposible solución. Oxalá se puidera disolver e cada un para a súa casa. Pero a pregunta é: Podemos?

Poden?

Eu consulteino e, salvo que haxa vontade… Se hai vontade si, pódese resolver de 20.000 maneiras, pero con denuncias polo medio é imposible, non hai. Algún concello sabe que é moi difícil e por iso quere presionar para que nos sometamos á súa consideración.

Logo toca seguir lidando coa tensión? Ou vanse ir un a un?

Que vamos deixar todos o Consorcio a Oleiros? Iso é imposible. Non se vai encargar de todas as concesións. É unha entelequia, unha utopía. A día de hoxe o Consorcio, levándose ben, sería estupendo, se poderían negociar moitas cousas, mellorar servizos… Pero cada un por libre non imos conseguir nada. A unión é a que fai a forza. Non sei por que razón, debeu de entrar así un aire do norte frío, ou un meigallo máis ben. En xeral, e ao mellor a algún máis que a outros.A ver, Oleiros, cuidadito, caeulle un marrón, ter que estar adscritos e levar a contabilidade e presentar os orzamentos. Dámoslle o traballo feito pero non deixa de ser un marrón. Bueno, e Arteixo marchou porque Oleiros quería ser o de máis entidade, e por cartos eu non sei se non sería Arteixo.

Calvelo marchou por iso?

Non, ho, non! Todo son celos, querida amiga. Deberías darte conta.

Celos de que?

Son celos, de “eu quero ser máis, eu quero ser máis”.

Ten a esperanza de que Culleredo non marche?

Eu coñezo a Culleredo e ao seu alcalde e ten unha vocación de consenso e de mancomunarse grandísima, pero as circunstancias son as que son e creo que se sinte obrigado a tomar esa decisión si non se quere someter a quen quere someternos.

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2021/05/24/tiramos-trastos-co-servizo-do-52182213.html

Culleredo aprueba el reglamento del teletrabajo para la plantilla municipal

El pleno también respaldó el convenio con Augas para ejecutar  la continuación del itinerario que conectará el río Mero con el paseo

El Concello de Culleredo celebró este miércoles una sesión extraordinaria del pleno de la corporación, donde se dio luz verde a la regulación de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo-presencial para los trabajadores municipales. Desde el consistorio matizaron que el personal que solicite acogerse a este régimen de trabajo deberá contar con un sistema de conexión informática suficiente y seguro en su domicilio o lugar que él designe en la solicitud, para que pueda desempeñar en él funciones y tareas en condiciones similares a cómo serían ejecutadas en el centro de trabajo. Este punto, que contó con los votos a favor del grupo de gobierno, la abstención del grupo popular y los votos en contra de BNG y Alternativa dos Veciños.

También se respaldó la aprobación del convenio de colaboración con Augas de Galicia para la puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución de la continuación del itinerario peatonal y ciclista que conectará río Mero con el paseo de la ría do Burgo. Una propuesta que contó con el respaldo del PSOE y el PP y la abstención de Alternativa y BNG.

«El objetivo prioritario de este proyecto es adecuar, primeramente, el entorno, para poder ensalzar las posibilidades en materia ambiental que posee. Se actuará en un total de 757 metros de tramo, y permitirá vertebrar los diferentes núcleos del Concello de Culleredo con métodos de transporte sostenibles siguiendo los objetivos europeos», explican desde el Concello.

 Mientras, la modificación de la RPT salió adelante con los votos a favor solo del grupo de gobierno, votando toda la oposición en contra. 

En la sesión también se respaldó, solo con los votos a favor de PSOE y PP, los proyectos corregidos de las obras de mejora de la carretera de Folgueira a Vinxeira y el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del polideportivo municipal de Tarrío incluidos en el Plan Único de la Diputación.

Las mociones del grupo nacionalista sobre la incoación del expediente de revisión de oficio de la licencia expedida para la construcción de una estación de servicio en una parcela situada en la parroquia de Ledoño, así como la relativa a impulsar el Centro Logístico de Transportes, no salieron adelante, esta última al tratarse de un «procedimiento que está todavía no xulgado e sobre a que non se fará todavía ninguna valoración», indicaron desde el grupo de gobierno.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/culleredo/2021/05/05/culleredo-aprueba-reglamento-teletrabajo-plantilla-municipal/00031620233686717241961.htm

El Ayuntamiento de Culleredo revisará en mayo las licencias de los negocios

El gobierno local comenzará con los establecimientos de hostelería

El Ayuntamiento de Culleredo revisará a partir del próximo mes de mayo la titularidad de las licencias de los negocios de la localidad, y se comenzará en primera instancia por los locales de hostelería. Se busca, con este planteamiento, velar por el total cumplimiento de la normativa, así como proceder a la revisión de la base de datos municipal, lo que resultará de gran ayuda a la hora de tramitar futuras líneas de ayudas o subvenciones propuestas por el gobierno local, para ayudar al tejido económico del municipio. Desde el departamento de Promoción Económica se facilitará información al respecto para las personas interesadas, las cuales pueden llamar al 981 664 204 para resolver cualquier duda. https://a5afd5b690d57e76158d9d3cc686aa40.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

El edil de Comercio, Mario Iglesias, apunta que «estas tramitaciones responden a un objetivo prioritario, que no es otro que garantizar que todos los negocios de Culleredo respeten y cumplan las normas, especialmente en un contexto tan complejo como lo es esta pandemia». Además, Iglesias insiste en la «relevancia» de tener constancia de «todos y cada uno de los establecimientos de Culleredo no solo por amparo legal, si no también por las facilidades que supondría a la hora de tramitar cualquier tipo de línea de subvención».

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/culleredo/2021/04/23/ayuntamiento-culleredo-revisara-mayo-licencias-negocios/00031619192348584827832.htm

Culleredo otorgará ayudas para mejorar locales de asociaciones y entidades

Prevé repartir 280.000 euros entre los solicitantes

El Gobierno local de Culleredo ha anunciado que sacará una línea de subvenciones para que asociaciones y entidades deportivas realicen mejoras en instalaciones de su propiedad. Los beneficiarios serán agrupaciones relacionadas con el deporte, cultura, educación, servicios sociales o entidades vecinales, entre otras. Esta convocatoria repartirá 280.000 euros.

El Ejecutivo cullerdense prevé otorgar un máximo de 30.000 euros por solicitante.

Thank you for watching

Las ayudas que sacará el Concello (está en fase de redacción de las bases) servirán para sufragar todos los gastos, desde el mantenimiento básico de las instalaciones hasta la realización de test PCR, la compra de equipos de protección y otras medidas de seguridad.

Estas ayudas se destinarán tanto a entidades con actividad realizada desde finales de 2019 hasta acabar 2021, para apoyar a asociaciones que pudieron mantener la actividad durante la pandemia y a los programas que puedan realizar ahora; y a las que iniciaron su actividad el año pasado y realizaron gastos y después pararon por las pandemia.

Objetivo

El Concello señala que con esta iniciativa pretende “colaborar para que todas las asociaciones puedan sobreponerse a estas dificultades” que impone la pandemia.

El regidor de Culleredo, José Ramón Rioboo, apuntó que el tejido asociativo es “esencial” en Culleredo y también un “cimiento para la calidad de vida de los vecinos”.

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2021/04/08/culleredo-otorgara-ayudas-mejorar-locales-46167304.html

Alternativa dos Veciños lleva a los tribunales las supuestas irregularidades de Culleredo

Alternativa dos Veciños no solo no rectifica sino que insiste en sus acusaciones al Gobierno de Culleredo y anuncia que “levará á xustiza as graves irregularidades cometidas por estar cometendo supostos delitos de malversación de fondos públicos e prevaricación”, apuntaron desde la agrupación que preside el alcalde oleirense, Ángel García Seoane.

Según os cálculos de Alternativa dos Veciños, el Ayuntamiento de Culleredo “leva pagado desde o 2004 sen que se faga o traballo un total de 622.488 euros de máis a empresas privadas” y “o servizo de limpeza viaria está sen contrato desde o 2012, vulnerando a lei de contratos da administración pública”, sostiene AV.

Asimismo, asegura que “ademais dun importe fixo anual, páganse facturas duplicando os pagos cando o traballo é o mesmo, como por exemplo sucede cos baldeos entre outros” y advierte de que “no mantemento de zonas verdes municipais, pagou por máis metros dos que existen”, apostillaron los de Seoane antes de apuntarn a que estas supuestas irregularidades “contaron con informes negativos da secretaria municipal” de Culleredo..

En el caso concreto del mantenimiento del campo de fútbol municipal del Olímpico de Rutis, con hierba artificial desde o 2015, AV señala que el municipio culleredense “paga anualmente 26.495 euros como se o total de metros do recinto fosen de herba natural e de terreo de xogo, pagando por tarefas que non se realizan ao ser sintético como sega de herba, abono, fertilizacións, resembras”, afirma Alternativa dos Veciños.

Unas acusaciones a las que no tardó en reaccionar el Gobierno de Culleredo, que invita al alcalde oleirense, Ángel García Seoane, “a que cambie su estrategia de desviar la atención fuera de su municipio hacia el resto de la comarca y que como primer edil fomente el diálogo con sus ayuntamientos vecinos para llegar a grandes acuerdos para el desarrollo socioeconómico” del entorno urbano de A Coruña. “Lo que más necesita el área es de talante para arreglar los problemas comunes y menos confrontación”, apuntan desde el Gobierno de Rioboo.

Así, llama “a la tranquilidad y moderación” al regidor de Oleiros ante las manifestaciones que realizó acerca de la gestión que se está realizando en Culleredo.

“García Seoane –continuaron– debe tener muy poca confianza en sus líderes cuando es él el que habla en su nombre sin el más mínimo rigor en sus afirmaciones que ya fueron aclaradas a sus representantes locales por los técnicos por lo que debería informarse apropiadamente de las cuestiones a las que se refiere”, precisan los responsables municipales cullerdenses antes de asegurar que “todos estamos acostumbrados al carnaval político de Seoane, pero en esta ocasión más que nunca debería comprobar a conciencia sus afirmaciones para evitar que alguien de su formación en Culleredo le esté engañando”.

https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2815106/alternativa-vecinos-lleva-tribunales-supuestas-irregularidades-culleredo

Culleredo denunciará a Alternativa por afirmar que paga trabajos que no se hacen

Ve “muy grave” la acusación de “malversación”

El Concello de Culleredo adoptará medidas judiciales “ante la gravedad de las acusaciones vertidas por Alternativa dos Veciños de Culleredo” en una publicación difundida ayer. La formación “acusa falsamente al Ayuntamiento, entre otras barbaridades, de pagar mantenimientos que no se realizan”, sostiene.

Representantes del Gobierno local y del departamento jurídico de Alcaldía mantuvieron una reunión ayer para analizar las acusaciones hechas públicas por Alternativa dos Veciños “en una publicación financiada con fondos que salen de la asignación a los partidos con representación en la Diputación de A Coruña”, asegura. “Y el propio portavoz de Alternativa ya lo manifestó en su intervención durante el pleno del pasado jueves”, añade el Concello.

“El equipo jurídico de Alcaldía ha determinado como muy graves las acusaciones e inicia la preparación de una querella contra Alternativa de Culleredo y su portavoz, como editor de la publicación, en aquellos aspectos en los que se acusa de malversación de fondos en los trabajos de jardinería y limpieza que se desarrollan dentro del municipio, cuando esto es manifiestamente falso”, defiende el Concello. “Resulta chocante y sorprendente que parte de las acusaciones versan sobre la fecha en la que el concejal de Obras era Narciso Marzoa, que posteriormente se integró en las listas de Alternativa”, apostilla.

El Ayuntamiento asegura que facilitó informes técnicos al portavoz de Alternativa, que “solicitó diferente información al respecto cuál era el estado de diferentes contratos”, y “aún así incide en las falsedades manifestadas”.

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2021/03/28/culleredo-denunciara-alternativa-afirmar-paga-45944393.html

Culleredo nombra responsable de Obras al jefe de Urbanismo que se opuso al PXOM

El funcionario se presentó a la plaza, de libre designación, y denunció un nombramiento anterior para este cargo ante el Juzgado, que lo anuló | Recurrió la relación de puestos

El Ayuntamiento de Culleredo ha nombrado jefe del servicio de Medio Ambiente, Servicios y Obras al actual jefe de Urbanismo y arquitecto municipal, uno de los dos funcionarios del Concello que informó en contra del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), junto con la secretaria, y quien además recurrió la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El funcionario se había presentado a la plaza en la actual convocatoria, de libre designación, y en una anterior, en la que se nombró a otro trabajador municipal, resolución a la que el jefe de Urbanismo presentó recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que tumbó la designación —que se había realizado con informes en contra de Secretaría e Intervención— por incumplir las bases al ser el designado funcionario de la Xunta y no del Concello, aunque llevaba años en el departamento de Obras. La anulación de este nombramiento se falló cuando el jefe ya se había jubilado.

El responsable de Urbanismo deberá ahora aceptar o rechazar su puesto como jefe de Medio Ambiente, Servicios y Obras, cambio de plaza que no supondrá una diferencia importante a nivel salarial, según informan desde el Concello. Si acepta, tendrá que convocarse un proceso selectivo para cubrir la plaza de jefe de Urbanismo, procedimiento que todavía no se ha iniciado, afirma el Ayuntamiento.

Thank you for watching

El jefe de Urbanismo es una de las dos figuras clave en el bloqueo del PXOM, que lleva tres años paralizado desde que este funcionario y la secretaria municipal mostraron “discrepancias importantes” con las previsiones y planteamientos recogidos en la documentación entregada por la empresa redactora, hace ya tres años. Desde entonces, el equipo redactor ha planteado algunos cambios con el objetivo de lograr un consenso con los funcionarios, aunque el Ayuntamiento ha informado de que no ha habido avances reseñables y elude aclarar en qué punto se encuentran las conversaciones.

El Gobierno local rechaza también estimar un plazo para reanudar la tramitación del proyecto urbanístico, que el exalcalde, Julio Sacristán, preveía que entrara en vigor en 2013, año en que solo se consiguió su aprobación inicial en pleno. El Ejecutivo que ahora dirige José Ramón Rioboo apuntó hace ya un año, cuando informó de que la redactora proyectaba cambios para buscar el acuerdo, que desechar el trabajo realizado hasta el momento y elaborar un plan general de nuevo supondría sumar años de retraso en el camino hacia un nuevo planeamiento municipal, cuando el documento existente ya acumula ocho ejercicios de demora sobre las previsiones.

La Relación de Puestos de Trabajo, recurrida en los tribunales por el PP de Culleredo, también se encontró con la oposición del jefe ahora designado para Obras. El funcionario se opuso a la creación de un puesto de jefe de área de Urbanismo —responsable que se situaría por encima de él en rango— en su recurso de reposición. La secretaria municipal informó en contra de la RPT e instó a estimar casi en su totalidad el recurso del responsable, que cargó contra la creación del puesto de jefe de área de Urbanismo —un área que “no existe,” alegó en su escrito— y abogó por anular el acuerdo plenario por el que se había dado luz verde definitiva a la modificación de la plantilla. En su informe al recurso de reposición, la secretaria avaló la “imposibilidad de creación del puesto de jefe de área de Urbanismo” y la “falta de motivación válida en la creación de dicho puesto” que alegaba el funcionario en su escrito, que el Gobierno local desestimó.

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2021/03/10/culleredo-nombra-responsable-obras-jefe-39999067.html