Feijóo avanza a apertura este sábado da vacinación sen cita a todos aqueles que aínda non recibiron a primeira dose e a habilitación a vindeira semana de puntos de vacinación nos campus

Respecto á hostalería, destaca a posta en marcha o vindeiro 15 de setembro dun protocolo con dous niveis, segundo o grao de compromiso do local e independentemente de onde se sitúe

Confirma que ao longo destes días traballarase tamén na elaboración dun novo protocolo para o ocio nocturno, co obxectivo de que entre en vigor a principios de outubro

Anuncia novos aforos en eventos deportivos e centros cívicos, sociais e sociocomunitarios

“En definitiva, estas novas medidas para os distintos sectores permiten salvagardar á actividade, dar seguridade para os vindeiros meses e ir dando pasos adiante ao tempo que se mantén a seguridade sanitaria”, di, insistindo en que o fin é buscar unha maior homoxeneidade

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe a apertura este sábado dos centros de vacinación masiva para que calquera galego que non estea vacinado poida acudir sen necesidade de cita e recibir a súa primeira dose; así como a habilitación o luns e martes da vindeira semana -13 e 14 de setembro- de puntos de vacinación nos sete campus galegos para que, tamén sen necesidade de cita previa, a poboación universitaria que aínda non teña a vacina poida acudir a recibir a súa dose.

Durante a rolda de prensa para dar conta das novas medidas acordadas polo comité clínico, Feijóo destacou os avances que se teñen rexistrado no proceso de vacinación na Comunidade, onde un 92,5% da poboación diana xa conta cunha dose e o 85,8% da poboación susceptible de vacinarse xa se atopa inmunizada.

No tocante ás novas medidas aprobadas, o titular da Xunta precisou que, se ben nacen con vocación de permanencia, poderán ser revisadas se as condicións epidemiolóxicas e hospitalarias cambian dun xeito abrupto.

Así, en relación aos niveis de restrición de cada concello, Feijóo subliñou que dada a evolución da pandemia, desde a entrada en vigor das novas medidas o vindeiro sábado, non haberá ningún municipio galego en nivel máximo de risco: Melide e Monforte baixarán do nivel máximo ao nivel alto, onde tamén estarán Viana do Bolo, Curtis e A Pobra de Trives; outros 16 concellos estarán no nivel medio, incluído Ordes; e 292 quedarán no nivel medio-baixo. “É dicir, o 93,3% dos concellos e o 90,3% da poboación galega estará desde esta fin de semana no nivel máis baixo de restricións”, abundou.

Novo protocolo na hostalería

Respecto á hostalería, o responsable do Executivo galego subliñou que o novo protocolo aprobado servirá de guía para os vindeiros meses, co obxectivo de reforzar a seguridade sanitaria e co compromiso coa hostalería segura e de que ningún local deba pechar por completo independentemente da situación epidemiolóxica do concello no que se encontra.

Deste xeito, Feijóo avanzou o establecemento de dous niveis, segundo o grao de compromiso do local. “Nos locais de tipo 1, a ocupación máxima será do 50% en interiores e do 75% en exteriores”, dixo, precisando que estes terán que cumprir cos requisitos mínimos de seguridade sanitaria, pactados co sector: distancia de 1,5 metros entre mesas; exposición pública dos aforos permitidos do local; medidor de CO2, con anotacións como mínimo cada catro horas; máscaras cirúrxicas para o persoal, que se deben cambiar cada 4 horas; e dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

En canto aos locais de tipo 2 -aqueles que incrementan os requisitos e as medidas-, poderán chegar ao 75% de ocupación no interior e ata o 100% na terraza; ademais de facer uso das barras, sempre para utilización individual ou de dúas persoas se son conviventes.

Así mesmo, deberán cumprir cunha distancia mínima de 1,5 metros non xa entre mesas, senón entre persoas de distintas mesas; cun rexistro de clientes -só para restaurantes-; cun medidor de CO2 continuo, coa recomendación de contar con actuadores que fan saltar automaticamente o aire acondicionado cando se supera determinado nivel; disporán de máscaras FPP2 para aqueles empregados que así o requiran, facilitándolles probas diagnósticas cada 7 ou 14 días, dependendo da situación epidemiolóxica; e catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

Ao longo da súa intervención, o titular da Xunta aseverou que en ambos casos, tanto para nivel 1 como para nivel 2, o horario de peche será a unha da madrugada. E, a maiores, reservarase un terceiro nivel de seguridade, para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

Logo de insistir en que este protocolo entrará en vigor o vindeiro 15 de setembro, confirmou tamén que ao longo destes días traballarase na elaboración dun novo protocolo para o ocio nocturno, co obxectivo de que entre en vigor a principios de outubro.

Aforos doutras actividades

Sobre os aforos doutras actividades, avanzou que nos eventos deportivos, a ocupación pasará en xeral ao 60% en exteriores e 40% en interiores, con independencia do nivel do concello, e na liña do aprobado no Consello Interterritorial. O DOG incluirá unha salvidade para non prexudicar aos pequenos recintos que, coa normativa vixente, tiñan autorizadas ocupacións superiores.

Na actividade deportiva non federada, incluíndo ximnasios, levarase a cabo un diálogo entre a Xunta e o sector para poñer en marcha un protocolo semellante ao da hostalería, fixando medidas independentemente da situación. E os centros cívicos sociais e sociocomunitarios, pasarán de estar pechados nos niveis máximo e alto a ter un 50% de capacidade, mentres que no medio e medio- baixo pasarán do 50 ao 75%.

“En definitiva, estas novas medidas para os distintos sectores permiten salvagardar á actividade, dar seguridade para os vindeiros meses e ir dando pasos adiante ao tempo que se mantén a seguridade sanitaria”, afirmou, facendo fincapé en que o fin é buscar unha maior homoxeneidade.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/61567/feijoo-avanza-apertura-este-sabado-vacinacion-sen-cita-todos-aqueles-que-ainda

Feijóo avanza a Estratexia Educación Dixital 2030 que, cun investimento inicial de 120 M€, permitirá acadar un ecosistema educativo de alto rendemento e a transformación nas aulas

Explica que a planificación definirá unha ducia de accións clave de impacto que abranguen todas as áreas académicas e que involucrarán a totalidade dos integrantes da comunidade educativa, incluíndo docentes, alumnos e familias

Sinala que esta estratexia busca non só educar para a vida dixital, senón integrala na propia ensinanza

O responsable do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que a Estratexia Educación Dixital 2030, que contará cun investimento de 120 millóns de euros para os primeiros tres anos de aplicación, permitirá acadar un ecosistema educativo de alto rendemento e a transformación nas aulas.

Trala súa aprobación en Consello, Feijóo incidiu en que esta iniciativa estará sustentada en dous piares básicos: o desenvolvemento dun ecosistema educativo dixital de alto rendemento; e o perfeccionamento das competencias e capacidades necesarias para acadar unha verdadeira transformación dixital.

Deste xeito, os obxectivos xerais serán: que ninguén se quede atrás no proceso de dixitalización; unha maior presenza da educación dixital e contextos híbridos de aprendizaxe, que mesturan o dixital e o presencial; a progresiva dixitalización de todo o que rodea ao mundo educativo; atallar a fenda dixital e contribuír a loitar contra o reto demográfico e consolidar a poboación nas contornas rurais.

Para acadalo, o presidente da Xunta subliñou que a planificación definirá unha ducia de accións clave de impacto que abranguen todas as áreas académicas e que involucrarán a totalidade dos integrantes da comunidade educativa, incluíndo docentes, alumnos e familias.

Nesta liña, avanzou que a primeira das actuacións terá que ver coa creación, acondicionamento e dotación de polos creativos en todos os centros educativos públicos de Galicia. “Estamos a falar de espazos de solución de problemas reais, pensamento de deseño e habilidades, abordados dende unha perspectiva de competencia STEM -ciencia, tecnoloxía e matemáticas-“, precisou Feijóo.

Así mesmo, os centros tamén deberán ter un plan dixital, para desenvolver de xeito planificado todas as medidas e aproveitar os recursos cos que contarán a partir de agora.

En relación á terceira acción, o presidente do Goberno galego explicou que esta pasará pola dotación de equipamento vinculado á Intelixencia Artificial, de STEM e robótica.

Outras das medidas serán a posta en marcha dunha plataforma de asistencia ao profesorado mediante a aplicación de Intelixencia Artificial, así como á creación dunha Aula Virtual Intelixente, que permitirá afondar na recomendación de actividades, tarefas e itinerarios personalizados.

Ademais de incidir na loita contra a desinformación, con accións formativas, informativas e de sensibilización contra as fake news, levaranse a cabo accións específicas para garantir a máxima calidade na inclusión educativa en contornos dixitais. E, no tocante á formación, desenvolverase un plan de acreditación de competencia dixital nos diferentes sectores da comunidade educativa e outro plan formativo en recursos dixitais especializados, con tecnoloxías de maior especificidade.

Por último, Feijóo aseverou que o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que xa está en marcha, estará en consonancia con esta estratexia.

“En definitiva, con esta estratexia buscaremos non só educar para a vida dixital, senón integrala na propia ensinanza”, concluíu o presidente da Xunta.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/61382/feijoo-avanza-estratexia-educacion-dixital-2030-que-cun-investimento-inicial

Culleredo destina 90.000 euros a subvenciones para deportistas

Son dos líneas de actuación para promocionar el deporte

El Concello de Culleredo ha convocado una línea de subvenciones para deportistas de la localidad dotada con 90.000 euros. Con estas ayudas se pretende promover del deporte en el ámbito estatal y la promoción del deporte en los ámbitos local, provincial y autonómico.

La cuantía de la subvención por persona será como máximo del 100 % del coste total del servicio, programa, proyectos o actividades objeto de la subvención. Se incluyen como subvencionables los gastos de amortización de bienes inmuebles, equipos informáticos, los gastos de asesoría jurídica o notariales, productos para la prevención de la pandemia provocada por el covid o gastos derivados de limpiezas extraordinarias y desinfecciones de los locales en los que se realizan las actividades de las entidades, gastos necesarios para el arranque y puesta en marcha de equipos e instalaciones parados durante el cese de la actividad durante el estado de alarma, gastos extraordinarios de personal o gasto de Internet son parte de las partidas que cubre esta línea de ayudas.

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro Municipal o en cualquiera de los registros públicos previstos en la normativa. También puede hacerse efectivas a través de la sede electrónica del Concello de Culleredo. El plazo para presentarlas será de un mes a partir del 31 de agosto.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/culleredo/2021/08/31/culleredo-destina-90000-euros-subvenciones-deportistas/00031630425039277566480.htm